Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to nic innego jak przedsiębiorstwo posiadające wszelkie potrzebne uprawnienia do prowadzenia ksiąg. Na podstawie umowy pomiędzy płatnikiem, a biurem świadczone są usługi rachunkowości, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej itp.

Biuro rachunkowe poprzez podpisanie z podatnikiem umowy zelecnia bierze na siebie wykonywanie ciążących na podatniku obowiązków z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu statystyki itp.

Usługi księgowe świadczone przez biuro rachunkowe:

  księgowośćprowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów,
  księgowośćprowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
  księgowośćprowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  księgowośćprowadzenie ewidencji VAT,
  księgowośćsporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
  księgowośćskładanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
  księgowośćsporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,
  księgowośćtworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości

Usługi kadrowo-płacowe wykonywane przez biuro rachunkowe:

  księgowośćprowadzenie akt osobowych pracowników,
  księgowośćewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
  księgowośćsporządzanie list płac,
  księgowośćrozliczanie umów cywilnoprawnych,
  księgowośćsporządzanie raportów ZUS,
  księgowośćrejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.

Dodatkowe usługi świadczone przez biuro rachunkowe:

  księgowośćpomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  księgowośćpomoc w zakładaniu, przekształcaniu lub likwidowaniu spółki z o.o., spółki cywilnej,
  księgowośćwypełnianie wniosków kredytowych,
  księgowośćsporządzanie raportów i analiz finansowych,
  księgowośćtworzenie prognoz finansowych,
  księgowośćmonitorowanie należności,
  księgowośćodbiór dokumentów od klienta,
  księgowośćarchiwizacja dokumentów.