Limity

VAT - limity przejścia na VAT

Kwota zwolnienia - ustawa  Obowiązuje od
 150,000zł 01.01.2014
 150,000zł 01.01.2013
 150,000zł 01.01.2012
 150,000zł 01.01.2011
 100,000zł 01.01.2010
 50,000zł 01.01.2009
 50,000zł 01.01.2008

 Mały podatnik VAT

Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2015 1,200,000 Euro 5,015,000 PLN 45,000 Euro 188,000 PLN
2014 1,200,000 Euro 5,068,000 PLN 45,000 Euro 190,000 PLN

Amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja 50,000 euro
Rok Limit
2015 50,000 euro 209,000 zł
2014 50,000 211,000 zł

Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1,200,000 euro 5,010,600 zł 2015

Kwota graniczna płatności gotówkowej

Kwota graniczna Limit
Miesiąc transakcji Równowartość w zł
Czerwiec 2015r. 61,951,50 zł 15,000 euro
Maj 2015r. 60,505,50 zł