Odsetki

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2019 roku:

 

Odsetki Stawka odsetek Podstawa prawna
Odsetki ustawowe (kapitałowe) 5% w stosunku rocznym - art. 359 Kc
Odsetki ustawowe (kapitałowe) – stawka maksymalna
10% w stosunku rocznym - art. 359 Kc
Odsetki ustawowe (za opóźnienie)  7% w stosunku rocznym - art. 481 Kc
- M.P. z 2016 r., poz. 47
 Odsetki ustawowe (za opóźnienie) – stawka maksymalna  14% w stosunku rocznym - art. 481 Kc
- M.P. z 2016 r., poz. 47
 Odsetki za opóźnienie
w transakcjach handlowych
 9,5% w stosunku rocznym - art. 4 pkt 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
- M.P. z 2018 r., poz. 671