Odsetki

Odsetki podatkowe:

Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 %), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez wezwania organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
8,0 % 6,0 % 09.10.2014
10 % 7,50 % 04.07.2013

Odsetki ustawowe:

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Stawka Obowiązują od
8,0 % 23.12.2014
13,0 % 15.12.2008

Wskaźniki na 2016 r.:

1850 zł minimalne wynagrodzenie
21 zł współczynnik ekwiwalentu
121 650 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy składek emerytalno - rentowych
3895,33 zł przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2015 r. stanowiące podstawę do naliczania wpłat PFRON za grudzień 2015, styczeń, luty 2016.