Podatki

  

 

 

 

Skala podatkowa w 2018 r. i 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.440 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

 

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna:art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.).