Składki ZUS przedsiębiorców

Podstawa minimalna na ubezpieczenie społeczne: 2859,00 zł

  • Emer. (19,52%): 558,08 zł
  • Rent. (8,00%):  228,72 zł
  • Chor. (2,45%): 70,05 zł *
  • Wyp.(1,67%) *:* 47,75 zł

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne (bez ubezp.chorobowego): 834,55 zł
Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne (z ubezp.chorobowym): 904,60 zł
* Ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorców dobrowolne
** Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,670%

Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne: 3803,56 zł

  • Ub.zdrowotne (9,00%) 342,32 zł

Podstawa minimalna na Fundusz Pracy: 2859,00 zł

  • F.P. (2,45%): 70,05 zł