Darmowa wycena usług księgowych

Po wypełnieniu Wypełnienie poniższego formularza ułatwi nam skalkulowanie kosztów obsługi Państwa firmy.

Jesteście Państwo zainteresowani usługą prowadzenia ?

ksiąg handlowych
osób fizycznych
osób prawnych
fundacji, stowarzyszeń
ewidencji ryczałtu
podatkowej książki przychodów i rozchodów

Jak długo Państwa firma funkcjonuje na rynku ?

Rozpoczyna działalność
Działa od (np. 2000) roku

Jaki rodzaj działalności Państwo prowadzicie ?

Handel
Usługi
Produkcja
Inny

Prosimy o podanie przybliżonej liczby dokumentów w miesiącu:

Dokumenty zakupowe towarów, materiałów
Dokumenty kosztowe (np. administracyjne)
Dokumenty sprzedaży
Pozostałe dowody (wyciągi bankowe, paragony, dowody kasowe)

 

Zatrudniamy pracowników
Nie zatrudniamy pracowników

 

Średnia liczba umów cywilnoprawnych miesięcznie

W jaki sposób prowadzona jest Państwa księgowość ?

Samodzielnie lub własny dział księgowo-kadrowy
Zlecona firmie zewnętrznej - biuro rachunkowe


Przewidywany termin rozpoczęcia współpracy

(miesiąc, rok)

Proszę podać dane kontaktowe osoby upoważnionej:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Nr telefonu
Adres e-mail

Proszę o kontakt:

telefoniczny
e-mail
spotkanie

Przepisz kod: 758